Gracia Clijdesdale, gebiedsmakelaar K-buurt, start binnenkort met 'focusgroepen'. De focusgroepen gaan plannen uitwerken rond bijv.: wonen, jeugd, zorg, economie. Om samen met het stadsdeel aan de K-buurt te werken. Pak die kans. Binnenkort. Platform K-buurt vindt 'participatie-garantie' daarbij onmisbaar. Meer er over volgt.

Bestemmingsplan Kameleon en omgeving

Platform K-buurt heeft een inspraakreactie gegeven betreffende 'Kameleon e.o.'. Al op de inspraakavond was er verbijstering over het K-buurtplein als bouwlocatie. Ook op straat en plein was er ongeloof te horen. "Dat moeten we niet pikken!". In bijgaande inspraakreactie staan argumenten tegen het bebouwen van het plein. Tevens wordt gepleit voor meer bestemmingsmogelijkheden. Meer K-buurtbruis! Met de reactie stemden 33 organisaties in. Klieverinkbewoner Mike Brantjes zond waardevolle info uit vorige plannen. Dank aan allen die reageerden op het concept.

Het voorontwerp bestemmingsplan en aanvullende documentatie is te vinden op: www.amsterdam.nl/k-buurt/@919820/inspraak-kameleon/

Ontwikkeling Garage Kempering

Al vanaf voorjaar 2013 pleit Platform K-buurt voor hergebruik van Garage Kempering. Noteerde ideeën, lobbyde, lokte ondernemers en zette het op de gebiedsagenda. Zonder dat Platform K-buurt er van wist wordt er nu een gebruiksplan uitgewerkt. In bijgaande brief wordt aangedrongen op brede participatie. De K-buurt wil invloed!

Eind 2013 werd "Bevindingen Garage Kempering" aangeboden aan de deelraad. Het rapport is nooit behandeld in de raadscommissie. Inspraak was niet mogelijk.

Samen werken aan een betere buurt!

Openingstijden

maandag   11.00 - 18.00 uur 
dinsdag  09.00 - 18.00 uur 
woensdag  09.00 - 18.00 uur  
donderdag  09.00 - 18.00 uur 
vrijdag  09.00 - 18.00 uur 
zaterdag   09.00 - 18.00 uur  Supermarkten en horeca hanteren andere openingstijden.